Developing specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient multiplication and rootstocks

    20.12.2021

    SIA VIZULO continued to realize the project “Development of specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient tree propagation and rootstock process” (No. 1.1.1.1/18/A/138). During the stage of project realization from 28.10.21.-27.01.22., testing of improved luminaires and monitoring of light intensity and spectrum, preparations have been made for the final part of the prototype development and testing phase.

    SIA VIZULO turpināja projekta ‘’Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai’’ (Nr. 1.1.1.1/18/A/138) realizāciju laika posmā no 28.10.21.-27.01.22., kur tiek veikta uzlaboto gaismekļu testēšana un gaismas intensitātes un spektra monitorings, veikti sagatavošanās darbi prototipa izstrādes un pārbaužu posma noslēdzošajai daļai.