Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA “VIZULO” LED gaismekļu ražošanas jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai

    12.09.2021

    SIA “VIZULO” turpina īstenot Projektu Nr. 3.1.1.5/19/A/052 “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība SIA “VIZULO” LED gaismekļu ražošanas jaudu un eksporta apjomu kāpināšanai”. Ir uzsākta un turpinās ražošanas ēkas būvprojekta (pilnā sastāvā) izstrāde. Paredzams, ka būvprojekta izstrāde un pēc tās būvprojekta ekspertīzes veikšana tiks pabeigta līdz 2021.gada beigām. Projekta kopējās izmaksas 2 458 436.84 EUR, no kurām Projekta attiecināmās izmaksas 2 437 587,98, kopējais ERAF atbalsts 45% no Projekta attiecināmajām izmaksām: 1 096 914,58 EUR. Projektu plānots īstenot 21 mēneša laikā pēc Projekta uzsākšanas.